Inkluderende Fællesskaber

Mange børn og unge oplever i dag at føle sige presset af fællesskaber og der gøres mange tiltag for at løse kompleksiteten i dette. Oplever jeres skole eller opholdssted at denne udfordring kan være svær at identificere? Kan I have brug for en ”kickstart” på løsningen.

Ud fra min brede specialpædagogiske erfaring og som inklusionskonsulent i alle Haderslev Kommunes folkeskoler, tilbyder jeg muligheder, der med en praksisnær tilgang kan fordre at elever, lærer og ledelse vil opleve, hvordan denne viden kan sættes i spil i almen området.

Dette kunne f.eks. være igennem forløb tilpasset alders- og målgruppe.

Kims evne til, at indgå i samarbejde og få motiveret mennesker til, at træffe andre valg, har været med til, at gøre Kim meget vellidt bland de samarbejdspartnere og borgere, han har været i kontakt med. Kim er yderst fleksibel og har taget mange konstruktive initiativer. Kim har den helt særlige evne, at de han møder, får stor tillid til ham.

Kim har sammen med 2 kolleger været med til at udvikle ”Teamsetups, Narrative pædagogiske tilgange og handlestrategier ud fra Aktionslærings tanken”. Kim har spillet en særdeles central rolle i udviklingen af modellen og de faktuelle  handlemuligheder og skal herfra medgives de allerbedste anbefalinger.